Tại Sao Khúc Thừa Dụ xưng là Tiết độ sứ chứ không xưng Vương

 Advertisement Add to favorite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *