Hủy toàn bộ giao dịch mua cổ phiếu FLC do ông Trịnh Văn Quyết ‘bán chui’

 Advertisement Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ phối hợp Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và các đơn vị liên quan để hủy toàn bộ giao dịch mua cổ phiếu FLC liên quan đến giao dịch ‘bán chui’ của ông Trịnh Văn Quyết.

 Advertisement Add to favorite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *